Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ řeší jaké informace o uživateli shromažďujeme a jejich další využití. V případě jakékoli změny tohoto dokumentu, bude jeho nové znění umístěno na tomto místě. Změny a úpravy se budou vztahovat na všechny již shromážděné informace, tak i na informace nové.

Význam ochrany osobních údajů a soukromí našich uživatelů si plně uvědomujeme, proto při zpracovávání a uchovávání osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, a to jak se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, Občanského zákoníku, i příslušných norem Evropské unie.

Informace, které jsou shromažďovány o našich uživatelích jsou především následující - informace o stránkách, které uživatel u nás navštívil, termín a délku návštěvy. Uvedené údaje jsou využiti pro zlepšení naší elektronické prezentace. Současně je automaticky evidováno, z jakého místa webové prezentace uživatel přišel.

Z osobních údajů evidujeme pouze přihlašovací e-mail, adresu, jméno a uživatelské jméno. Tyto informace jsou nutné a použity pouze pro potřeby přihlášení k uživatelskému účtu.

Uživatelé mohou své osobní údaje kdykoliv změnit.

Registrací na našem webu uživatel souhlasí s využíváním podrobností uvedeného elektronického kontaktu při registraci za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb uvedených na naší webové prezentaci, tak i výrobků a služeb spolupracujících třetích stran.

Registrací v internetovém obchodě www.dobry-chovatel.cz nebo odesláním své objednávky současně dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zasíláním marketingových a obchodních sdělení, provozovatelům portálu krisoft.cz a zlatko.cz, kdy tyto společnosti poskytují marketingové a obchodní služby internetovému obchodu dobry-chovatel.cz. Tento souhlas je ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy klient e-shopu www.dobry-chovatel.cz souhlasí s tím, že mu provozovatel internetového obchodu www.dobry-chovatel bude zasílat e-mailové zprávy (obchodní sdělení) obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které společnost nabízí nebo o novinkách, produktech a službách třetích osob, se kterými provozovatel e-shopu www.dobry-chovatel.cz spolupracuje (viz výše)."

V případě, že si uživatel nebude přát zasílat žádné naše nabídky a informace, může se kdykoli prostřednictvím našich webových stránek odhlásit z odběru a následně opětovně přihlásit k odběru. Vyřazení proběhne zpravidla nejpozději do dvou pracovních dnů.

 

Petr Stuchlík

provozovatel webu www.dobry-chovatel.cz

 

V Brně dne 15.9.2016